الجمعة، 3 يوليو 2015

Warm and Cozy ღ COMPLETE
ترجمة وتدقيق : November & Jang Uree 
مراجعة و تنسيق : Park Mervet  
إنتاج ورفع : Park Mervet 

TORRENT Episode 01: Xvid OR 720P-WITH 
  RAW   720p Episode 01 Gulfup  - Samaup 
RAW   360p Episode 01 Gulfup  - Samaup
Arabic Sub : IDX-SUB

Hardsub 720p ( 500M) : 1Fichier || Arabloads || Filecloud || Gulfup || Samaup || Mega
Hardsub 540p ( 250M) : 1Fichier || Arabloads || Filecloud || Gulfup || Samaup || Mega
Hardsub 720p ( 1GIG) : 1Fichier || Arabloads || Filecloud || Gulfup || Samaup || Mega
Online : Here
ترجمة وتدقيق : Jang Uree 
مراجعة و تنسيق : Park Mervet  
إنتاج ورفع : Park Mervet 

TORRENT Episode 02: Xvid OR 720P-WITH 
  RAW   720p Episode 02 Gulfup  - Samaup 
RAW   360p Episode 02 Gulfup  - Samaup
Arabic Sub : IDX-SUB

Hardsub 720p ( 500M) : 1Fichier || Userscloud || Filecloud || Gulfup || Samaup || Mega
Hardsub 540p ( 250M) : 1Fichier || Userscloud || Filecloud || Gulfup || Samaup || Mega
Hardsub 720p ( 1GIG) : 1Fichier || Userscloud || Filecloud || Gulfup || Samaup || Mega
Online : Here

*********Jang Uree : ترجمة و تدقيق
Park Mervet : مراجعة و تنسيق
 Park Mervet : أنتاج و رفع

TORRENT Episode 03Xvid OR 720P-WITH 
  RAW   720p Episode 03 Gulfup  - Samaup 
RAW   360p Episode 03 Gulfup  - Samaup
Arabic Sub : IDX-SUB

Hardsub 720p ( 500M) : 1Fichier || Usercloud || Filecloud || Gulfup || Samaup || Mega
Hardsub 540p ( 250M) : 1Fichier || Usercloud || Filecloud || Gulfup || Samaup || Mega
Hardsub 720p ( 1GIG) : 1Fichier || Usercloud || Filecloud || Gulfup || Samaup || Mega
Online : Here
November : ترجمة و تدقيق
Park Mervet : مراجعة و تنسيق
 Park Mervet : أنتاج و رفع

TORRENT Episode 04Xvid OR 720P-WITH 
  RAW   720p Episode 04 Gulfup  - Samaup 
RAW   360p Episode 04 Gulfup  - Samaup
Arabic Sub : IDX-SUB

Hardsub 720p ( 500M) : 1Fichier || Arabloads || Filecloud || Gulfup || Samaup || Mega
Hardsub 540p ( 250M) : 1Fichier || Arabloads || Filecloud || Gulfup || Samaup || Mega
Hardsub 720p ( 1GIG) : 1Fichier || Arabloads || Filecloud || Gulfup || Samaup || Mega
Online : Here

*********

ترجمة وتدقيق : November & Jang Uree 
مراجعة و تنسيق : Park Mervet  
إنتاج ورفع : Park Mervet 

TORRENT Episode 05Xvid OR 720P-WITH 
  RAW   720p Episode 05 Gulfup  - Samaup 
RAW   360p Episode 05 Gulfup  - Samaup
Arabic Sub : IDX-SUB

Hardsub 720p ( 500M) : 1Fichier || Arabloads || UserCloud || EzFile || Gulfup || Samaup || Mega
Hardsub 540p ( 250M) : 1Fichier || Arabloads || UserCloud || EzFile || Gulfup || Samaup || Mega
Hardsub 720p ( 1GIG) : 1Fichier || Arabloads || UserCloud || EzFile || Gulfup || Samaup || Mega
Online : Here
ترجمة وتدقيق : November & Jang Uree 
مراجعة و تنسيق : Park Mervet  
إنتاج ورفع : Park Mervet 

TORRENT Episode 06: Xvid OR 720P-WITH 
  RAW   720p Episode 06 Gulfup  - Samaup 
RAW   360p Episode 06 Gulfup  - Samaup
Arabic Sub : IDX-SUB

Hardsub 720p ( 500M) : 1Fichier || Arabloads || UserCloud || EzFile || Gulfup || Samaup || Mega
Hardsub 540p ( 250M) : 1Fichier || Arabloads || UserCloud || EzFile || Gulfup || Samaup || Mega
Hardsub 720p ( 1GIG) : 1Fichier || Arabloads || UserCloud || EzFile || Gulfup || Samaup || Mega
Online : Here

*********


Jang Uree : ترجمة و تدقيق
Park Mervet : مراجعة و تنسيق
 Park Mervet : أنتاج و رفع

TORRENT Episode 07Xvid OR 720P-WITH 
  RAW   720p Episode 07 Gulfup  - Samaup 
RAW   360p Episode 07 Gulfup  - Samaup
Arabic Sub : IDX-SUB

Hardsub 720p ( 500M) : 1Fichier || Arabloads || UserCloud || EzFile || Gulfup || Samaup || Mega
Hardsub 540p ( 250M) : 1Fichier || Arabloads || UserCloud || EzFile || Gulfup || Samaup || Mega
Hardsub 720p ( 1GIG) : 1Fichier || Arabloads || UserCloud || EzFile || Gulfup || Samaup || Mega
Online : Here
November & Bella Akarsu  : ترجمة و تدقيق
Park Mervet : مراجعة و تنسيق
 Park Mervet : أنتاج و رفع

TORRENT Episode 08Xvid OR 720P-WITH 
  RAW   720p Episode 08 Arabloads  - Samaup 
RAW   360p Episode 08 Arabloads  - Samaup
Arabic Sub : IDX-SUB

Hardsub 720p ( 500M) : 1Fichier || Arabloads || UserCloud || EzFile || Gulfup || Samaup || Mega
Hardsub 540p ( 250M) : 1Fichier || Arabloads || UserCloud || EzFile || Gulfup || Samaup || Mega
Hardsub 720p ( 1GIG) : 1Fichier || Arabloads || UserCloud || EzFile || Gulfup || Samaup || Mega
Online : Here

*********

Jang Uree : ترجمة و تدقيق
Park Mervet : مراجعة و تنسيق
 Park Mervet : أنتاج و رفع

TORRENT Episode 09: Xvid OR 720P-WITH 
  RAW   720p Episode 09 Gulfup  - Samaup 
RAW   360p Episode 09 Gulfup  - Samaup
Arabic Sub : IDX-SUB

Hardsub 720p ( 500M) : 1Fichier || Arabloads || UserCloud || EzFile || Gulfup || Samaup || Mega
Hardsub 540p ( 250M) : 1Fichier || Arabloads || UserCloud || EzFile || Gulfup || Samaup || Mega
Hardsub 720p ( 1GIG) : 1Fichier || Arabloads || UserCloud || EzFile || Gulfup || Samaup || Mega
Online : Here


Jang Uree : ترجمة و تدقيق
Park Mervet : مراجعة و تنسيق
 Park Mervet : أنتاج و رفع

TORRENT Episode 10Xvid OR 720P-WITH 
  RAW   720p Episode 10 Gulfup  - Samaup 
RAW   360p Episode 10 Gulfup  - Samaup
Arabic Sub : IDX-SUB

Hardsub 720p ( 500M) : 1Fichier || Arabloads || UserCloud || EzFile || Gulfup || Samaup || Mega
Hardsub 540p ( 250M) : 1Fichier || Arabloads || UserCloud || EzFile || Gulfup || Samaup || Mega
Hardsub 720p ( 1GIG) : 1Fichier || Arabloads || UserCloud || EzFile || Gulfup || Samaup || Mega
Online : Here

*********


 Jang Uree : ترجمة و تدقيق
Park Mervet : مراجعة و تنسيق
 Park Mervet : أنتاج و رفع

TORRENT Episode 11: Xvid OR 720P-WITH 
  RAW   720p Episode 11 Gulfup  - Samaup 
RAW   360p Episode 11 Gulfup  - Samaup
Arabic Sub : IDX-SUB

Hardsub 720p ( 500M) : 1Fichier || Arabloads || UserCloud || EzFile || Gulfup || Samaup || Mega
Hardsub 540p ( 250M) : 1Fichier || Arabloads || UserCloud || EzFile || Gulfup || Samaup || Mega
Hardsub 720p ( 1GIG) : 1Fichier || Arabloads || UserCloud || EzFile || Gulfup || Samaup || Mega
Online : Here

“أي شيء تشاﮪـدوه تسمعوه تقرؤه ذنبـﮥ عڷـيڪم
الڷـِـِﮪم بلغنأ الڷـِـِﮪم فَـ أشـﮪد”Jang Uree : ترجمة و تدقيق
Park Mervet : مراجعة و تنسيق
 Park Mervet : أنتاج و رفع

TORRENT Episode 12: Xvid OR 720P-WITH 
  RAW   720p Episode 12 Gulfup  - Samaup 
RAW   360p Episode 12 Gulfup  - Samaup
Arabic Sub : IDX-SUB

Hardsub 720p ( 500M) : 1Fichier || Arabloads || UserCloud || EzFile || Gulfup || Samaup || Mega
Hardsub 540p ( 250M) : 1Fichier || Arabloads || UserCloud || EzFile || Gulfup || Samaup || Mega
Hardsub 720p ( 1GIG) : 1Fichier || Arabloads || UserCloud || EzFile || Gulfup || Samaup || Mega
Online : Here

*********


Jang Uree : ترجمة و تدقيق
Park Mervet : مراجعة و تنسيق
 Park Mervet : أنتاج و رفع

TORRENT Episode 13: Xvid OR 720P-WITH 
  RAW   720p Episode 13 Gulfup  - Samaup 
RAW   360p Episode 13 Gulfup  - Samaup
Arabic Sub : BoxLIMO / BoxWITH
Arabic Sub : GulfupLIMO / GulfupWITH


Hardsub 720p ( 500M) : 1Fichier || Arabloads || UserCloud || EzFile || Gulfup || Samaup || Mega
Hardsub 540p ( 250M) : 1Fichier || Arabloads || UserCloud || EzFile || Gulfup || Samaup || Mega
Hardsub 720p ( 1GIG) : 1Fichier || Arabloads || UserCloud || EzFile || Gulfup || Samaup || Mega
Online : HereJang Uree : ترجمة و تدقيق
Park Mervet : مراجعة و تنسيق
 Park Mervet : أنتاج و رفع

TORRENT Episode 14: Xvid OR 720P-WITH 
  RAW   720p Episode 14 Gulfup  - Samaup 
RAW   360p Episode 14 Gulfup  - Samaup
Arabic Sub : BoxLIMO
Arabic Sub : GulfupLIMO

Hardsub 720p ( 500M) : 1Fichier || Arabloads || UserCloud || EzFile || Gulfup || Samaup || Mega
Hardsub 540p ( 250M) : 1Fichier || Arabloads || UserCloud || EzFile || Gulfup || Samaup || Mega
Hardsub 720p ( 1GIG) : 1Fichier || Arabloads || UserCloud || EzFile || Gulfup || Samaup || Mega
Online : Here

*********

Jang Uree : ترجمة و تدقيق
Park Mervet : مراجعة و تنسيق
 Park Mervet : أنتاج و رفع

TORRENT Episode 15: Xvid OR 720P-WITH 
  RAW   720p Episode 15 Gulfup  - Samaup 
RAW   360p Episode 15 Gulfup  - Samaup
Arabic Sub : BoxLIMO
Arabic Sub : GulfupLIMO

Hardsub 720p ( 500M) : 1Fichier || Arabloads || UserCloud || EzFile || Gulfup || Samaup || Mega
Hardsub 540p ( 250M) : 1Fichier || Arabloads || UserCloud || EzFile || Gulfup || Samaup || Mega
Hardsub 720p ( 1GIG) : 1Fichier || Arabloads || UserCloud || EzFile || Gulfup || Samaup || Mega
Online : Here


Jang Uree : ترجمة و تدقيق
Park Mervet : مراجعة و تنسيق
 Park Mervet : أنتاج و رفع

TORRENT Episode 16.END: Xvid OR 720P-WITH 
  RAW   720p Episode 16.END Gulfup  - Samaup 
RAW   360p Episode 16.END Gulfup  - Samaup
Arabic Sub : BoxLIMO
Arabic Sub : GulfupLIMO

Hardsub 720p ( 500M) : 1Fichier || Arabloads || UserCloud || EzFile || Gulfup || Samaup || Mega
Hardsub 540p ( 250M) : 1Fichier || Arabloads || UserCloud || EzFile || Gulfup || Samaup || Mega
Hardsub 720p ( 1GIG) : 1Fichier || Arabloads || UserCloud || EzFile || Gulfup || Samaup || Mega
Online : Here

*********
جميع ملفات الدراما مشفرة لتحميل على عده سيرفرات

Gulfup -Sama Zippyshare - Mega

*********

هناك 229 تعليقًا:

 1. ديباااااك ❤️❤️❤️❤️❤️
  مستنيتكم بفارغ الصبر 😍😍😍

  ردحذف
  الردود
  1. كيف افوت على الحلقه 10

   حذف
  2. اضغط ع here

   حذف
 2. مدونة جداً سريعة ونشيطة
  أنتم من أفضل المدونات في الترجمة
  فايتينغ

  ردحذف
 3. تشوومال جاااانغ
  كومااوايووو

  ردحذف
 4. وطريقتكم بعرض حلقات الدراما المترجمة جددا جميلة حبيت انها تكون بموضوع واحد ^^

  ردحذف
 5. واااااااااااااااااو
  الله يعطيكم الف عافية
  بانتظار ترجمتكم الاكثر من رائعة يا احلى مدونه

  فااااااااااااااااااااااايتنغ

  ردحذف
 6. شكرا

  ردحذف
 7. يعطيكم الف عافية حبيباتي ما تقصروا ^^
  شكراً على الترجمة والرفع ♥

  ردحذف
 8. شكرا كثيررررررر

  جدا فرحت

  الله يسعدكم يارب

  ردحذف
 9. شكرا على الحلقه
  الله يعطيكم العافيه

  ردحذف
 10. شكرا على مجهودكم يعطيكم ربي الف الف عافيه ..~

  ردحذف
 11. ماشاء الله سرعة عالية
  اشكركم ❤❤

  ردحذف
 12. كوماووووووووو 😘 😍 💞

  ردحذف
 13. شكرا الله يسعدكم

  ردحذف
 14. شكرا على الترجمة

  ردحذف
 15. أعتقدت أنها حتتأخر
  شكراً جزيلاً لكم

  ردحذف
 16. كوماوا نوفا / جانغ يوري على الترجمة
  كوماوا اوني مرفت
  يعطيكم العافيه

  ردحذف
 17. شكرا ع الترجمه
  و على توفير ملف الترجمه

  ردحذف
 18. شكراً شكراً ^^
  الله يسعدكم يارب

  ردحذف
 19. تسلم ايديكم
  بس عندي مقترح من باب تخفيف الضغط عليكم
  و بماا انو انتوا وسويت نوناا عاجبكم تترجموا هالدراما ليش ماتتعاونوا فيها؟ اسههل لكم ولهاا :)))

  ردحذف
  الردود
  1. أهلاً يمامة ..
   كان ودى والله يكون ثانى تعاون مع عزيزتي نونا
   بس أنتِ عارفة نونا مش بتنزل ملفات الترجمة حتى المشفر لا
   عشان كده ماتعاوناش فيها :(

   حذف
  2. اهااا
   يل الجاايات اكثر ان شاء الله
   بالتوفيق ليكم وليهااا <3
   فايتينغ

   حذف
 20. شكرًا الله يعطيكم العافيه

  ردحذف
 21. يعطيكم العافيه ^____________^

  ردحذف
 22. متحمسه لها مره
  يعطيكم العافيه

  ردحذف
 23. Amazing team

  ردحذف
 24. الله يسعدكم يارب
  يعني عمري ماشفت ناس بمثل جمالكم صراحة 💜💜 <3

  ردحذف
 25. شصار مع الحلقه الثانيه ؟

  ردحذف
 26. مشكووره على اختيار هالدراما الجميله
  فايتنغ

  ردحذف
 27. شكرا

  ردحذف
 28. ايش اسم الموقع اللي تنزلون فيه الاونلاين ما اقدر ادخل من هنا 💔
  يقولي حملي برنامج !!

  ردحذف
  الردود
  1. E01
   http://www.dailymotion.com/video/k4hcenHk9h4KCdb9ylR
   E02
   http://www.dailymotion.com/video/k5exBfgSp5q5iIbalN8

   حذف
  2. اوني الحماس للحلقة 10 ذابحني عجزت انام ،كل شوي ادخل على مدونتكك اوني تشيبآال نزلي الحلقة ،،ويعطيييكم العافييه على هالمجهوود الرائع

   حذف
 29. يعطيكم ربي ألف عافيه <3

  ردحذف
 30. شفت نسبه الترجمه في موقع فيكي كانت 85%
  فقلت اكيد ما بديتوا بالترجمة
  بس يوم دخلت المدونه اتفاجأت انها مترجمه
  مشكووووووووورين
  ربي يعطيكم العافييييه

  ردحذف
 31. مشكووورين على ترجمه السريعه للدراما
  و حبيت فكرتكم الجديده " تنزيل جميع الحلقات في صفحه واحده " برأي كذا احسن و اسهل لنا

  عن جد يعطيكم الف عافيه على مجهودكم الجمييل

  ردحذف
 32. يعطيكم العافيه ه ه ه

  ردحذف
 33. شكرا يعطيكم العافية ~

  ردحذف
 34. الف شكر على حلقه 2 ❤️❤️❤️

  ردحذف
 35. الحماس لهذا المسلسل اللي شكله جميل بس الاكيد بيطلع اجمل بترجمتكم الرائعه
  الف شكر على ملفات الترجمة
  بالتوفيق

  ردحذف
 36. الدراما جميلة جداً! انصح الكل يتابعها
  الفترة اللي راحت كان فيه خمول في الدراما الكوريه "بالنسبه لي" مافي شي ناسب ذوقي
  لكن هاذي صدق ممتعه وخفيفه حبيتها!
  الله يعطيكم الف عافيه وعساكم على القوه

  ردحذف
 37. thank you very much o

  ردحذف
 38. شكرا شكرا شكرا جزيلا والله يعطيكم العافية ^^
  كوماوا ~

  ردحذف
 39. شكرا شكرا الله يسعدكم يارب ❤

  ردحذف
 40. شكراا لكم مره ويعطيكم العافبه
  لو سمحتوا راح اطلب منكم طلب
  انا عندي مشكلة بترجمة الحلقة الثانيه لما انزلها ماتنفتح معاي
  ال اي دي اكس مضبوط بس السب لا
  معليش لو ترفعون السب لحاله
  واكوون ممتنه لكم
  وتسلم ايدينكم

  ردحذف
 41. يعطيكم العافيه الدراما رهيبه

  ردحذف
 42. مشكورين ربي يعافيكم ع المجهود

  ردحذف
 43. تمثيلها جميل و راقي ..
  لكن البطل ماحبيته كثير :( ..

  يعطيكم العافيه ()

  ردحذف
 44. المشكلة انه كلما افكر انه كان ممكن ايكون البطل كيم ووبين .. ازعل كتير واكره البطل اكتر

  ردحذف
 45. ايش السالفة منزلين الحلقة 2 وهي من قبل نازله بمدونتكم ؟
  معليش وضحوا لي الهرجه

  ردحذف
  الردود
  1. الموضوع كله رفعنا التدوينه فوق عشان رفعنا الراو و روابط التورنت للح 3 في انتظار نزول ملف الترجمة مترجم عربية

   حذف
 46. يعطيكم العافيه على الترجمة
  وتوفير الجودات الجميلة
  منتظرة الهاردسب
  شكرا ^___^

  ردحذف
 47. كوماوا

  ردحذف
 48. شكررا ، يعطيكم العافيه

  ردحذف
 49. Thanks team shining star

  ردحذف
 50. شكررررررررررررررا

  ربي مايحرمنا منكم

  ردحذف
 51. شكرًا الله يعطيكم العافيه

  ردحذف
 52. شكرا لكم على الترجمه
  يعطيكم الف عافيه

  ردحذف
 53. شكراااا

  ردحذف
 54. صباحكم جمال ورقة
  كل يوم يكون صباحى غير معاكم
  السموحة على تعبكم وجهدكم
  كلمات شكرنا قليلة فى حقكم
  فايتنج فريقي الجميل

  ردحذف
 55. شكرا بحجم السماء

  ردحذف
 56. ثانكيوووووووو بس لو سمحت عايز اعرف رايك بالمسلسل ايه

  ردحذف
 57. الله يسعدكم زي ماتسعدونا يارب♡♡♡♥♡♥♥♥♥

  ردحذف
 58. شكرا

  ردحذف
 59. مشكووووووووورين على اضافه الحلقة ٣ و ٤
  ربي يعطيكم العافييييه

  ردحذف
 60. شكرااااا ع ترجمة الحلقه 4

  ردحذف
 61. ييييييسسس نزلتوا حلقة 4 ♡،♡
  ماشاء الله ومشكورين جميعا

  في هاليوم الفضيل الله يسعدكم سعاده أبديه ويبعد عنكم كل هم وحزن وكل من قال أمين ♡

  ردحذف
 62. الله يعطيكم الف عافية ومشكوووورين كثير

  ردحذف
 63. مشكورين على اضافه الحلقات
  الله يعطيكم العافيه

  ردحذف
 64. Thx Sub ep3-4

  ردحذف
 65. يعطيكم العافيه

  ردحذف
 66. شششششكراااااااااااااااااااااااااااااااااااا

  ردحذف
 67. يعطيكم العافيه

  ردحذف
 68. الف شكرعلى المجهود
  بانتظاركم

  ردحذف
 69. شكرااااااااااا

  والله انكم جكيلين وترجمتكم جميله

  يعطيكم الف عافيه

  ردحذف
 70. مشكورين ، يعطيكم العافيه

  ردحذف
 71. Thanks team

  ردحذف
 72. مشكووووووووووووووووريييين على جهودكم الرائعه

  ردحذف
 73. شكرررررااااا
  بجد انتظرتها بفارغ الصبر
  يعطيييكم العافيه ^.^

  ردحذف
 74. يعطيكم الف الف عاافيه
  وفي انتظاار بقيه الحلقه
  فاايتنق

  ردحذف
 75. مشكورين ربي يعافيكم ع المجهود

  ردحذف
 76. شككككرا على الترجمة الاكثر من رائعة

  ردحذف
 77. كوماوو

  ردحذف
 78. مشكورين على الترجمه الرائعه
  يعطيكم العافية ^^

  ردحذف
 79. شكرا

  ردحذف
 80. ماشاء الله ماشاءالله ياخي انتوا تجننوا والله

  لسى كنت اشوف فيكي والاقي الترجمة 70 الانجليش

  ماشاء الله ماتوقعت انو انتوا اصلا مترجمينها

  الله يعطيكم العافيه

  ردحذف
 81. يعطيكم الف عافيه
  مجهودكم لايقدر بثمن

  ردحذف

 82. شكرا ع الترجمه ي جميييلين ♡♡

  ردحذف
 83. أخيرآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآن XD

  يعطيكمْ آلعآفيةة

  ردحذف
 84. شكرا بحجم السماااااااااااا

  ردحذف
 85. شكرا يعطيكم العافيه ♡♡♡

  ردحذف
 86. من السعادة، نرى تطوركم واهتمامك بأمر اللغة العربية ... فأتمنى مثل ما تتقنوا اللغة الإنجليزية
  كذلك تضيفوا معها الإتقان باللغة العربية ..شكرًا لكنّ.

  ردحذف
 87. شكر لكم اونياتي
  تعبكم ووقتكم وجهدكم
  بحبكم والله

  ردحذف
 88. ترجمتكم حلوة بجد
  تابعت معاكم اقتلني اشفني
  ومنها لقيت نفسي بفتح قديمكم وجديدكم
  يعطيكم العافيه

  ردحذف
 89. أوست هيورين جميل بشكل :(

  ردحذف
 90. يعطيكم العافية ^^

  ردحذف
 91. ماشاء الله سرعة ودقة ، عاشت الايادي

  ردحذف
 92. يعطيكم العافيه

  ردحذف
 93. بإنتظار الحلقه السابعه
  يعطيكم العافيه ^^

  ردحذف
 94. شكرا على المجهود المبذول , أتمنى من ريي ان يسعدكم كما تسعدوننا ~

  بأنتظار الحلقه من ترجمتكم بفارغ الصبر , شككرا مره اخرى ^^

  ردحذف
 95. شكرراا مرره يعطيكم العافية

  ردحذف
 96. حقيقة أنكن وفقتن باختياركن لهذه الدراما، القصة مستهلكة نعم ولا يوجد فيها إثارة، إلا أنها تسرق الأضواء
  وممتعة لأبعد حد، لماذا لا أعلم لكن شكرًا لكنّ على حسن الاختيار، وأنصحكن بالاهتمام بشأن اللغة العربية.
  موفقات ببقية مشاريعكن.

  ردحذف
 97. اوني متى تنزلون حلقة 8 اون لاين؟

  ردحذف
 98. شكرااااااااااا كثير على الحلقتين

  ربي يسعدكم ويعطيكم الف عافيه

  ردحذف
 99. لماذا الحلقة 8 غير مترجمة كاملة ؟؟
  في الثلث الأخير لا توجد ترجمة

  ردحذف
  الردود
  1. الدراما مترجمة كاملة لعند غون وو مابيعمل حساء اللاللحم ببالسرخس 😊

   حذف
  2. الدراما مترجمة كاملة لعند غون وو مابيعمل حساء اللاللحم ببالسرخس 😊

   حذف
  3. الدراما مترجمة كاملة لعند غون وو مابيعمل حساء اللاللحم ببالسرخس 😊

   حذف
 100. شكرا على الحلقات
  الله يعطيكم العافيه

  ردحذف
 101. svp comment ajuster les sous titre la je suis vraiment perdue

  ردحذف
 102. SVP aidez moi a telecharger avec IDX sub je ne connais pas le mode d emploi merci

  ردحذف
 103. السلام عليكم كيفكك نوفه ان شاء الله اتكوني ابخير وبصحه وعافيه ^^
  نوفه حياااتي كيف عينكك ان شاء الله اتحسنت ^^ طمنيني عنكك
  ممكن اطلب طلب ابيكم تدعون لي امي لانهاا مره تعبانه بس ابيكم تدعولهاا وانتم تصلون دعوه في السجود تكفي كل من يقرأهاا ادعو لي امي بالشفاء الله يفرج عليكم كرب الدنيا الله يخليلكم امهاتكم طلبي الكل يقدر عليه بس دعوه الدعولهااا بالشفاء العاجل اللهم اشفي امي شفاء لا يغادر سقما اللهم امين

  ردحذف
  الردود
  1. يالله يابنتى وأنا اقول وين أختفيتِ ... لاباس على الوالدة يارب
   ربي يرفع عنها كل اذى ويحميها ، وتقوم لكم بصحة وعافية يارب
   دعواتكم لوالدة شوشو
   طمنينى عنك وعنها دوم

   حذف
  2. نوفه اتوفت امي راحت الغاليه راحت الله يرحمك ياامي الله يرحمك اللهم اجعل قبرها روضه من رياض الجنه ماابيكم غير تدعون لي امي

   حذف
  3. لاحول ولاقوة الا بالله العالي العظيم
   ان لله وان اليه لراجعون .. الصبر ياقلبي مالكم غير الصبر والدعاء
   هى الحين عند ارحم الراحمين فى مكان احسن محتاجة دعواتكم لها بس
   ادعيلها فى كل ثانية بالرحمة والمغفرة
   والحمد لله على كل حال ، لله مااعطى ولله ما اخذ
   ربي يقوى عزمك ـ وصبرك وايمانك
   والحمد لله على كل حال

   حذف
  4. الله ينورلها قبرها و يجعله روضه من رياض الجنه ولا يجعله حفره من حفر النار زز و ان لله و ان اليه راجعون

   حذف
  5. امين جزاكم الله خير

   حذف
 104. الله يسعدكم ويعطيكم الف عافيه

  مشكورين

  ردحذف
 105. الله يعطيكم العافيه
  مشكورين على الترجمه وسرعه التنزيل ^^

  ردحذف
 106. مررره شكراا ، يعطيكم العافيه

  ردحذف
 107. يعطيكم العافية💗 بس الحلقة 10 التحميل مايشتغل كيف كذا لما اضغط عليه ماتفتح لي صفحة التحميل

  ردحذف
  الردود
  1. حبيبتى ، انا جربت كل الروابط حتى اتاكد انها مش معطوبة
   والروابط شغالة 100% ,,, حاولى مرة ثانية

   حذف
 108. شكرا لكم :$

  ردحذف
 109. عزيزتي عندي مشكله الترجمه توصل لنص الحلقه وبعدين ماتظهر ؟؟؟؟ حاولت احمل ملف الترجمه من ثاني وبرضو مادري وين المشكله
  من جهازي او البرنامج اللي استخدمو باللهي ساعديني غلبت واللهي معاه مع اكثر من دراما سايره هذي معي

  انا بالحلقه 3

  ردحذف
  الردود
  1. اهلا عزيزتي ، صباح االخير
   شغلى الترجمة ببرنامج الجيم بلاير وخلى اسم الملفين اللى بتحمليهم واسم الدراما واحد وراح تشتغل معاكِ

   حذف
  2. صحييييح طلع من مشغل الفيديو المشكله
   لما حملت برنامج الجيم بلاير اشتغلت مرررره مشكووووووووووره

   حذف
 110. كيف ادخل الترجمه ع الحلقه ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

  ردحذف
 111. حبيت اعرف ف اي وقت راح تنزلون الحلقة 10 على مدونة بارك مرفت ؟

  ردحذف
 112. دراما روووووووعه
  مشكووورين على الترجمة

  ردحذف
 113. مرا المسلسل بدا يصير ججميل و يحمس :(
  يعطيكم العافيه ()

  ردحذف
 114. شكرا على الحلقه

  تسلموووووووا

  ردحذف
 115. شكرا لكم ع ترجمة الحلقتين 9و10
  موفقين بأذن الله

  ردحذف
 116. The amazing team shinig

  ردحذف
 117. كيف احمل الحلقه

  ردحذف
  الردود
  1. أضغطى على أى Samaup أو Gulfup و اللى هما موجودين قدام الـ Hardsub و احنا موفرين الحلقة بأحجام مختلفة بس ممكن اول حجم يناسبك لانه بيناسب الجميع ، بعدها إختارى Download file و مشاهدة ممتعة

   حذف
 118. شكرااا عالترجمة ♥

  ردحذف
 119. كل عام وانتم بالف خير رمضان كريم وشكرا على الترجمة

  ردحذف
 120. السلام عليكم :) كل عام و انتو بخير ^^ اشكركم علي الترجمه الرائعه و مجهودكم فيها ،، اسألكم عن الحلقه 11 فيها شي ؟ ليش التنبيه ؟

  ردحذف
  الردود
  1. وعليكم السلام ورحمه الله
   هههههههههههه مش عارفة والله بس لاننا منبهين ان المشاهدة تكون وقت الفطار
   بس

   حذف
 121. حلليني نوفمبر موقع بارك عندي كل مافتحته تفتح اكثر من صفحه ولا الحق اشوف الحلقه شفته بموقع ثاني سامحيني :( :'(

  ردحذف
 122. اوني حلقة ١٢ 😢😪

  ردحذف
 123. الله يسعدكم ويوفقكم يارب مره شكرا على ترجمة الحلقه 12

  ردحذف
 124. شكرا كثيرررررررررررررررر على الحلقتين يعطيكم الف عافيه

  ردحذف
 125. يا نوفا ممكن تقوليلى ازاى احما من mail ru بجوده اقل يعنى مثلا 360

  ردحذف
  الردود
  1. أهلا عزيزتي
   حقيقة مش بشاهد بالمشغل ده انا بستعمل ده Server vk لانه بيعطى كل الجودات لعند 720

   حذف
  2. نوفمبر حلليني :( جد ماكان راضي يفتح معاي الموقع وتفتح اكثر من صفحه ف شفت الحلقة بموقع ثاني سامحيني اختي

   حذف
  3. محللة ياعمري معلش :)

   حذف
 126. الله يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته
  عظم الله اجرك وأحسن عزائك وغفر لميتك 💔

  ردحذف
  الردود
  1. امين جزاك الله خير

   حذف
 127. شكرا لكم

  ردحذف
 128. احبكم فى الله
  يعطيكم الف عافيه
  راح شوفها بعد الفطار

  ردحذف
 129. مساء الخيرر يعطيكم العافيه يارب راح اترجمو مسلسل اتذكرك لو لا شكرااا ♥

  ردحذف
  الردود
  1. مدونة شاينيغ ما راح تترجم المسلسل
   و رمضان كريم ^^

   حذف
 130. مشكورين الله يعطيكم العافيه على اضافه الحلقات

  ردحذف
 131. الحلقة 13 توقيتها خاطئ
  الصوت يسبق ملف الترجمة

  ردحذف
  الردود
  1. الانتاج و الملف نسخة LIMO مش WITH

   حذف
  2. لمذا وضعتم WITH إذا لقد حملتها بصعوبة
   والأن سأعاود التحميل T-T والنت بطيء

   حذف
  3. تم اضافة ملف بنسخة WITH و LIMO للحلقة 13

   حذف
 132. شكرا جزيلاً .. عاشت الايادي

  ردحذف
 133. لا استطيع مشاهدة الحلقه ١٤ اون لاين ما الحل ؟

  ردحذف
 134. الله يعطيكم العافية ^___^
  ولكن ملفات ترجمة الحلقة 13 و14 لا يتم تحميلها :( اضغط على الرابط في بوكس ولكنه لا يعمل

  ردحذف
  الردود
  1. تم اضافة الملفات على موقع الخليج مشاهده ممتعة واضح انه المشكلة في موقع بوكس

   حذف
 135. فيه مشكلة مع تحميل ملف ترجمة حلقة ١٤ إذا ممكن تعيدون تحميل الملف .. وشكراً لكم ^^

  ردحذف
 136. شكرا ويعطيكم الف عافيه يارب

  ردحذف
 137. شكراعلى الحلقلت الله يعطيكم العافيه

  ردحذف
 138. يسلمووو على الترجمه .... بس ملفات الترجمه ماتتحمل

  ردحذف
 139. شكرا على الترجمه وعلى ملفات الترجمه احلى مدونه

  ردحذف
 140. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

  كومـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ووووووووووووووووووووووو

  على هذا المجهود الرائع وعلى أضافه الحلقاتان الــــــ 13 & 14 ــــــــ

  ففعلاً مجهود ولا اروع أخوانى الكرام

  فايتينج

  أخيكم : hamadz

  ردحذف
 141. Thx sub ep 15

  ردحذف
 142. كماوووووو على الترجمة

  ردحذف
 143. شكرا فاضل الحلقة الاخيرة بس ^__^

  ردحذف
 144. مشكورين و الله يعطيكم العافيه على اضافه الحلقة ١٥

  ردحذف
 145. الف شكر على ترجمة المسلسل الله يوفقكم في كل مشاريعكم

  ردحذف
 146. اشكر لكم ترجمة الدراما +الف مبروووك لانتهاء المشروع ^^
  استمعت بمشاهدتي لدراما ممتعه جدا
  يعطيكم الف الف الف عافية

  ردحذف
 147. دراما مملة مملة ممللللللللة للغاية بدايتها كانت حلوة و تشد المشاهد بس بعدين صارت الاحداث متكررة يعني الابطال طول الوقت متخاصمين بعدين يتصالحو وبعد شوي يرجعو يتخاصمو اووووف كرهوني في الدراما
  و البطل غون وو يحب البنت التانية جي وون اسمها حسب ما اتذكر رغم تصرفاتها وافعالها الطائشة و لي جونغ جو تزعل لانو مش يحبها هي :3
  والعمدة الي في كل حوار مع البطلة لازم يذكر الزواج و يقوللها بطريقة غير مباشرة انو يحبها بس هي هبلة او تستهبل -_-
  و سكان الجزيرة اللي علقو على زواجهم ومش سايبينهم في حالهم و يحبو يربطوهم مع بعض باي شكل من الاشكال
  وصلت للحلقة 11 ومش عارفة هكمل الدراما دي ازاي ههههه اذا كملتها اصلا لاني احيانا من الملل اتفرج شوي شوي من الحلقات بس
  عارفة ان النهاية هتكون باجتماع الابطال احساسي يقول كده لكن بنظري العمدة افضل من غون وو االطفولي و عقلو صغير و طائش ومش مسؤول -_- كرهت دوره في هذه الدراما
  على كل شكرا على الترجمة حبيباتي ما قصرتو معنا <3

  ردحذف
  الردود
  1. آي والله
   أنا كمان توقعت أشوق شئ مختلف
   الاجوما الغواصة والاجاشى هما الكوبل الحقيقي هههههههههههههههههـ
   غون وو دوره في ريبلي كان حلو وتوقعت يكون شئ زيه او قريب منه
   بس طلع ركيك حتى طريقة كلامه طفولية ومزعجة
   كانج سورا تحسن ادائها كثير منتظرة اشوفها مع ممثل غير بيصير منها
   العفو ~ والحمد لله انتهى مشروعنا على خير

   حذف
 148. شكرا لكم على الترجمه ربي يعطيكم العافيه
  وياليت تعدلون رابط ملف الترجمه للحلقة الاخيره مو راضيه تتحمل
  اتمنى ما تطنشوني زي مسلسل Ex- girlfriend's club
  اغلب الملفات اللي تترفع على البوكس ماعاد نقدر نحملها الطاهر فيه مشكله في الموقع
  للحين احاول احمل الحلقه الاخيره من Ex- girlfriend's club مو قادره مو راضيه تتحمل :(

  ردحذف
  الردود
  1. مرحبا عزيزتي
   احنا حاطين تنويه أن الاستفسارات بصفحتها الخاصة ~ لو رجعتِ تاكدتي كنتي عرفتي انى رديت علي استفسارك بخصوص الحلقة
   ابتدأ من اليوم راح نعيد رفع ملفات ترجمة كل الدرامات
   وراح نبتديها بدافئ ومريح ، نادي الحبيبات ، انجري مام ، أقتلني اشفـني
   وهذا رابط ملف الحلقة الاخيرة من نادي الحبيبات
   http://www.gulfup.com/goo.php?X-Progress-ID=c76b1e77bd47c088e96b84336d3e6d46
   دافي ومريح ركزي في أخر التدوينة حتلاقي كل الملفات متحملة على اكثر من موقع رفع ^^
   مشاهدة ممتعة

   حذف
 149. نوفمبر نونــا ارجو تتآكدي من رابط MEGA هاردسب للجودة 500 ميقا ،، فيه خلل ومش راضي يفتح لي

  وكمســـــاميدا ع الدراما ومجهودكم ،، استمتعت بها جداً ^^

  ردحذف
  الردود
  1. اه شفته شكل مرفت وهي بتعمل لصق مانسختش الرابط :/
   لان الاختصار فيه حرف الـ V
   حاول تحمل من الخليج او سما الاثنين حلوين
   راح نعدل على رابط ميجا الليلة ان شاء الله
   ويعطيك العافيه على التنبيه ^^

   حذف

رجاءً || الأستفسارات بصفحتها الخاصة , مواعيد نـزول الحلقات مرتبط بموعد انتهاء ترجمتها الانجليزية
مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ